Bạn có thể đọc sách Y Lược Giải Âm Tạp Chứng (Theo Bản In Của Nhà In Ngô Tử Hạ, Phố Nhà Thờ Hà Nội 1931) PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Y Lược Giải Âm Tạp Chứng (Theo Bản In Của Nhà In Ngô Tử Hạ, Phố Nhà Thờ Hà Nội 1931) PDF 

Đọc Sách Y Lược Giải Âm Tạp Chứng (Theo Bản In Của Nhà In Ngô Tử Hạ, Phố Nhà Thờ Hà Nội 1931) PDF

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Y Lược Giải Âm Tạp Chứng (Theo Bản In Của Nhà In Ngô Tử Hạ, Phố Nhà Thờ Hà Nội 1931)

Đời xưa vua Thần Nông nếm các cây thuốc, chia ra những tính nóng, lạnh, ôn, bình. Vua Hoàng Đế hỏi ông Kỳ Bá các thứ bệnh, ông Kỳ Bá đáp lại các phép chữa; từ đó mới sinh ra đạo thuốc.

Đến đời nhà Tần, nhà Hán về sau lại có cả ông Hiền Y nổi lên phép tắc mỗi ngày càng tinh; sách vở mỗi ngày càng nhiều, nhưng mà nhà nước không mở khoa thuốc cho nên học trò chẳng cần học tập, chỉ những nhà làm thuốc cứ nhân sáo cũ mà làm, hoặc có người biếng lười ngại những sự tra xét, cúng có người thật thà vụng chắng biết biến thông.

Đến khi xem bệnh thời trong bụng hồ đồ, thuốc men lảm nhảm, thường có bệnh nhẹ hóa nặng, bệnh nặng thành nguy; thực tại nghề thuốc không tinh, sao gọi là nhân thuật được?

0977.570.006