Bạn có thể đọc sách Trí Tuệ Nhân Tạo Học Máy Và Ứng Dụng PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Trí Tuệ Nhân Tạo Học Máy Và Ứng Dụng PDF 

Đọc Sách Trí Tuệ Nhân Tạo Học Máy Và Ứng Dụng PDF

image

image

Trí Tuệ Nhân Tạo Học Máy Và Ứng Dụng

Sách được biên soạn chủ yếu cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Tin học đặc biệt là Khoa học máy tính làm tài liệu tham khảo. Sách vẫn sử dụng tốt cho những Kỹ sư Tự động hóa, Điện tử viễn thông, Cơ điện tử, Cơ khí…

Sách được trình bày qua 19 chương sau:

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ HỌC MÁY

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ HỌC MÁY.

CHƯƠNG 2: HỌC TẬP TRONG THỜI ĐẠI BIG DATA.

CHƯƠNG 3: NHÌN VỀ TƯƠNG LAI.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT BẢN PHÂN PHỐI R.

CHƯƠNG 5: LẬP TRÌNH TRONG R SỬ DỤNG RSTUDIO.

CHƯƠNG 6: CÀI ĐẶT BẢN PHÂN PHỐI PYTHON.

CHƯƠNG 7: LẬP TRÌNH TRONG PYTHON SỬ DỤNG ANACONDA.

CHƯƠNG 8: KHÁM PHÁ CÁC CÔNG CỤ HỌC MÁY KHÁC.

CHƯƠNG 9: TOÁN HỌC VÀ HỌC MÁY.

CHƯƠNG 10: TÌM HIỂU SÂU HƠN VỀ HỌC MÁY.

CHƯƠNG 11: XÁC THỰC HỌC MÁY.

CHƯƠNG 12: BẮT ĐẦU VỚI TRÌNH HỌC ĐƠN GIẢN.

CHƯƠNG 13: TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU.

CHƯƠNG 14: TẬN DỤNG SỰ SỰ TƯƠNG ĐỒNG.

CHƯƠNG 15: LÀM VIỆC VỚI CÁC MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH DỄ DÀNG.

CHƯƠNG 16: TIẾN ĐẾN SỰ PHỨC TẠP VỚI MẠNG NƠ RON.

CHƯƠNG 17: SỬ DỤNG MÁY VECTƠ HỖ TRỢ.

CHƯƠNG 18: SẮP XẾP LẠI QUẦN THỂ TRÌNH HỌC.

CHƯƠNG 19: ỨNG DỤNG HỌC MÁY PHÂN LOẠI QUẦN ÁO.

PHỤ LỤC: GIỚI THIỆU AI

Sách được biên soạn liên qua đến lập trình AI và ML nên các bạn có thể truy cập các địa chỉ sau để tải về các files lập trình học máy cũng như các dữ liệu thực hành Python một trong những chương trình chính để lập trình cho AI và ML .

0977.570.006