Bạn có thể đọc sách Tổ Chức Dạy Học Trải Nghiệm Trong Môn Ngữ Văn THCS (Theo Chương Trình GDPT 2018 Và SGK Mới) PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Tổ Chức Dạy Học Trải Nghiệm Trong Môn Ngữ Văn THCS (Theo Chương Trình GDPT 2018 Và SGK Mới) PDF 

Đọc Sách Tổ Chức Dạy Học Trải Nghiệm Trong Môn Ngữ Văn THCS (Theo Chương Trình GDPT 2018 Và SGK Mới) PDF

image

image

image

image

image

image

image

Tổ Chức Dạy Học Trải Nghiệm Trong Môn Ngữ Văn THCS (Theo Chương Trình GDPT 2018 Và SGK Mới)

Cuốn sách Tổ Chức Dạy Học Trải Nghiệm Trong Môn Ngữ Văn THCS (Theo Chương Trình GDPT 2018 Và SGK Mới) được biên soạn trên tinh thần bám sát quan điểm, mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đồng thời phù hợp với triển khai dạy học trên cứ liệu là các bộ SGK Ngữ văn mới. Sách gồm 3 phần:

Phần 1. Khái quát về học tập trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm: cung cấp một cái nhìn tổng quát về các tiền đề lí luận và quan niệm “học tập trải nghiệm”. “học tập trải nghiệm” trong nhà trường.

Phần 2. Hoạt động trải nghiệm trong môn Ngữ Văn: trên cơ sở nêu quan niệm và ý nghĩa của việc tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Ngữ Văn, cuốn sách trình bày mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Ngữ văn, cuốn sách trình bày mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển năng lực người học và gợi ý một số hình thức trải nghiệm tiêu biểu trong môn học. Các hình thức này có thể được vận dụng ngay trong chủ đề dạy học của một lớp, cũng có thể được tích hợp thực hiện như một hoạt động giáo dục cho khối lớp.

Phần 3. Hướng dẫn thiết kế hoạt động trải nghiệm trong môn Ngữ Văn ở THCS: Gợi ý một số hoạt động trải nghiệm có tính ứng dụng cao trong những bối cảnh, tình huống, chủ đề dạy học cụ thể. Ở đây, các tác giả chỉ lựa chọn thiết kế minh họa hoạt động trải nghiệm trong môn Ngữ văn ở 2 khối lớp để vừa bắt nhịp với lộ trình ra SGK theo chương trình mới, vừa tạo cảm hứng cho người sử dụng sách trong việc sáng tạo, đào tạo sâu ý tưởng . Với lớp 6, các tác giả lựa chọn một bài học trong SGK mới ban hành dùng cho năm học 2021 – 2022. Với lớp 8, các tác giả đề xuất một bài học dựa theo Nội dung và Yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018. Qua đó, giúp người đọc dễ hình dung về cách thức khai thác hoạt động trải nghiệm trong môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực.

Cuốn sách là tâm huyết, cũng là trải nghiệm thực tiễn của chính những giảng viên, giáo viên đang trực tiếp viết SGK mới và làm công tác dạy học ở nhiều cơ sở giáo dục khác nhau. Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu đồng hành hữu ích cùng các thầy cô giáo, các bạn học sinh và những người quan tâm đến vấn đề đổi mới dạy học trong nhà trường.

0977.570.006