Bạn có thể đọc sách Tổ Chức Dạy Học Trải Nghiệm Trong Môn Lịch Sử Và Địa Lí THCS – Phần Lịch Sử (Theo Chương Trình GDPT 2018 Và SGK Mới) PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Tổ Chức Dạy Học Trải Nghiệm Trong Môn Lịch Sử Và Địa Lí THCS – Phần Lịch Sử (Theo Chương Trình GDPT 2018 Và SGK Mới) PDF 

Đọc Sách Tổ Chức Dạy Học Trải Nghiệm Trong Môn Lịch Sử Và Địa Lí THCS – Phần Lịch Sử (Theo Chương Trình GDPT 2018 Và SGK Mới) PDF

image

image

image

image

image

image

image

Tổ Chức Dạy Học Trải Nghiệm Trong Môn Lịch Sử Và Địa Lí THCS – Phần Lịch Sử (Theo Chương Trình GDPT 2018 Và SGK Mới)

Cuốn sách Tổ Chức Dạy Học Trải Nghiệm Trong Môn Lịch Sử Và Địa Lí THCS – Phần Lịch Sử (Theo Chương Trình GDPT 2018 Và SGK Mới) được biên soạn trên tinh thần bám sát quan điểm, mục tiêu của CTGDPT 2018 phù hợp với triển khai dạy học trên cứ liệu là các bộ SGK Lịch sử – Địa lí mới. Cuốn sách gồm 3 phần:

Chương 1: Định hướng môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Chương 2: Một số vấn đề chung về tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Lịch sử ở trường phổ thông. Trên cơ sở nêu quan niệm và ý nghĩa của việc tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Lịch sử, chương này trình bày bản chất , quy trình, hình thức nội dung cũng như yêu cầu của tổ chức hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển năng lực người học và gợi ý một số hình thức trải nghiệm tiêu biểu trong môn học. Các hình thức này có thể được vận dụng ngay trong chủ đề dạy học của một lớp cũng có thể được tích hợp thực hiện như một hoạt động giáo dục cho khối lớp.

Chương 3: Phương pháp, biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông. Chương này hướng dẫn phương pháp và biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học bài Lịch sử nội khóa và ngoại khóa. Bên cạnh phần lý thuyết, các tác giả đưa ra gợi ý một số hoạt động trải nghiệm có tính ứng dụng cao trong những bối cảnh, tình huống, chủ đề dạy học cụ thể. Qua đó, giúp người đọc dễ hình dung về cách thức khai thác hoạt động trải nghiệm trong dạy và học Lịch sử theo định hướng của chương trình, SGK mới.

Phần Phụ lục. Hướng dẫn thiết kế một số hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử nội khóa và ngoại khóa trên cứ liệu của cả ba bộ SGK Lịch sử – Địa lí lớp 6 mới.

Cuốn sách là tâm huyết, cũng là trải nghiệm thực tiễn của chính những giảng viên, giáo viên đang trực tiếp viết SGK mới và làm công tác dạy học ở nhiều cơ sở giáo dục khác nhau. Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu đồng hành hữu ích cùng các thầy cô giáo, các bạn học sinh và những người quan tâm đến vấn đề đổi mới dạy học trong nhà trường.

0977.570.006