Bạn có thể đọc sách Tiếng Anh 7 – Global Success – Sách Bài Tập (2023) PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Tiếng Anh 7 – Global Success – Sách Bài Tập (2023) PDF 

Đọc Sách Tiếng Anh 7 – Global Success – Sách Bài Tập (2023) PDF

image

image

image

image

image

image

image

Tiếng Anh 7 – Global Success – Sách Bài Tập (2023)

Tiếng Anh 7 – Global Success – Sách bài tập được biên soạn để giúp học sinh củng cố và mở rộng kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng giao tiếp tiếng Anh các em đã học trong Tiếng Anh 7 – Global Success – Sách học sinh. Sách gồm 12 đơn vị bài tập ứng với 12 đơn vị bài học trong Tiếng Anh 7 – Global Success – Sách học sinh và 4 bài tự kiểm tra

MỖI ĐƠN VỊ BÀI TẬP GỒM NĂM PHẦN:

PRONUNCIATION củng cố khả năng phát âm, khả năng nhận biết của học sinh về những âm được phát âm giống nhau và những âm được phát âm khác nhau trong từ, nhận biết và sử dụng đúng trọng âm từ, trọng âm câu, và ngữ điệu trong câu.

VOCABULARY & GRAMMAR củng cố những từ và cấu trúc ngữ pháp học sinh đã học và mở rộng khối lượng từ vựng của các em thông qua các dạng bài tập khác nhau.

SPEAKING củng cố khả năng nói học sinh đã học thông qua các hình thức như nhìn (so đó, tranh, vv.) và thực hành nói, điền thông tin vào hội thoại và thực hành nói, viết và thực hành nói, trả lời các câu hỏi thông qua nói, vv.

READING củng cố và phát triển kĩ năng đọc hiểu của học sinh ở cấp độ đoạn văn và đoạn thoại ngắn thông qua các hình thức đọc và chọn đáp án đúng để diễn vào chỗ trống, đọc và tự tìm từ đúng để điền vào chỗ trống, đọc và trả lời câu hỏi, vv. WRITING củng cố kĩ năng viết câu và viết đoạn văn của học sinh về những chủ đề các em đã học.

TEST YOURSELF 1, 2, 3, 4 giúp học sinh tự kiểm tra những nội dung kiến thức và những yêu cầu về kĩ năng các em đã học sau mỗi ba đơn vị bài học, đồng thời làm quen với các dạng bài kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.

Các bài tập trong Tiếng Anh 7 – Global Success – Sách bài tập đa dạng, phong phú, bám sát ngữ pháp, từ vựng và chủ để trong Tiếng Anh 7 – Global Success – Sách học sinh. Sách có nhiều tranh minh hoạ sinh động nhằm hỗ trợ học sinh liên hệ hình ảnh với từ ngữ và tình huống trong khi làm bài tập và thực hành giao tiếp.

Tập thể tác giả hi vọng Tiếng Anh 7 – Global Success – Sách bài tập sẽ là một phương tiện hỗ trợ tốt cho học sinh lớp 7 học tiếng Anh. Chúc các em học tiếng Anh thành công!

0977.570.006