Bạn có thể đọc sách Tiếng Anh 1 Global Success – Sách Học Sinh (2023) PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Tiếng Anh 1 Global Success – Sách Học Sinh (2023) PDF 

Đọc Sách Tiếng Anh 1 Global Success – Sách Học Sinh (2023) PDF

image

image

image

image

image

image

Tiếng Anh 1 Global Success – Sách Học Sinh

Được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông làm quen tiếng anh lớp 1 và lớp 2 của Bộ giáo dục và Đào tạo. Cuốn sách giúp học sinh lớp 1 bước đầu làm quen và có nhận thức đơn giản nhất về tiếng anh, làm tiền đề cho việc hình thành và phát tiển năng lực ở các lớp sau. Mục tiêu của Tiếng anh 1 Global Success Sách học sinh:

Lấy định hướng giao tiếp (Communiacative Approach) làm cơ sở biên soạn sách giáo khoa và các học liệu học tập. Theo đó, Tiếng anh 1 Sách học sinh giúp các em làm quen và rèn luyện các kĩ năng giao tiếp, Nghe nói đọc viết (Đặc biệt là nhận mạnh hai kĩ năng nghe và nói). Hệ thống âm, từ vựng, cấu trúc rất đơn giản và cơ bản của tiếng anh là phương tiện hình thành các kĩ năng giao tiếp.

Coi hoạt động học của học sinh (Learning-Centred Approach) là trọng tâm của quá trình dạy học.

Lấy hoạt động học qua chơi, chơi để học làm phương thức cơ bản trong làm quen và học tiếng anh với đối tượng học sinh nhỏ tuổi Tiếng anh 1 sách học sinh gồm 16 đơn vị học bài (Unit), được dạy trong 70 tiết: Mỗi đơn vị bài học có ba bài học (lesson), mỗi bài học được dạy trong 1 tiết.

Xen kẽ các đơn vị bài học là 4 bài Fun time, bao gồm các hoạt động và trò chơi ngôn ngữ, tạo hứng thú trong học tập cho học sinh.

Bốn bài Review (Bao gồm phần Story và Seft check) được đặt sau mỗi 4 đơn vị học bài giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

0977.570.006