Bạn có thể đọc sách Tập Bản Đồ Và Tư Liệu Lịch Sử 11 (Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2018) (Chuẩn) PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Tập Bản Đồ Và Tư Liệu Lịch Sử 11 (Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2018) (Chuẩn) PDF 

Đọc Sách Tập Bản Đồ Và Tư Liệu Lịch Sử 11 (Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2018) (Chuẩn) PDF

image

image

image

image

image

image

image

Tập Bản Đồ Và Tư Liệu Lịch Sử 11 (Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2018)

Tập bản đồ và tư liệu Lịch sử 11 được biên soạn nhằm tạo ra nguồn học liệu phục vụ trực tiếp quá trình dạy học, ôn tập, kiểm tra đánh giá môn Lịch sử Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Vì thế, cấu trúc nội dụng của Tập bản đồ và tư liệu Lịch sử 11 phù hợp với nội dung và yêu cầu cần đạt của Chương trình.

Ngoài hệ thống bản đồ về các sự kiện lịch sử tiêu biểu, Tập bản đồ còn cung cấp thêm một số tranh ảnh và tư liệu viết chọn lọc, bám sát nội dung bài học và yêu cầu cần đạt trong Chương trình. Tập bản đồ có thể sử được dụng trong tất cả các khẩu của quá trình dạy học Lịch sử từ hình thành kiến thức mới, đến ôn tập, kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì, góp phần đối với dạy học môn học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

0977.570.006