Bạn có thể đọc sách Tài Liệu Dạy – Học Toán 6 – Tập 1 (Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh) PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Tài Liệu Dạy – Học Toán 6 – Tập 1 (Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh) PDF 

Đọc Sách Tài Liệu Dạy – Học Toán 6 – Tập 1 (Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh) PDF

image

image

image

image

image

image

image

Tài Liệu Dạy – Học Toán 6 – Tập 1 (Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh)

Hỗ trợ việc dạy và học môn Toán lớp 6 của các thầy cô giáo và các em học sinh, phù hợp với chủ trương dạy học theo định hướng phát triển năng lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

– Cấu trúc mỗi bài đều được biên soạn theo mô hình giáo dục 5E, tương tự sách giáo khoa các nước hiện nay, nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

– Tăng cường các bài toán thực tế, tích hợp với các bộ môn: Khoa học tự nhiên, Lịch Sử và Địa lí, Giáo dục công dân… và các hoạt động giáo dục: An toàn giao thông, Giáo dục môi trường, Năng lượng sạch….

Sách được trình bày theo ba phần: Số và Đại số; Hình học và Đo lường; Một số yếu tố Thống kê và Xác suất. Mỗi phần được chia thành các Chương, Chủ đề và Bài học.

Trong đó, Chương 7 và Chương 9 có ít nội dung nên được thiết kế theo Chương, Bài học. Cuối mỗi chủ đề đều có các mục: “Chuyện vui Toán học” và “Hoạt động trải nghiệm” nhằm mang lại sự say mê, yêu thích, lôi cuốn học sinh đến với môn Toán, góp phần khắc phục tính “hàn lâm” của việc dạy và học toán trước đây.

0977.570.006