Bạn có thể đọc sách Quản Lý Nguy Cơ Lâm Sàng Và An Toàn Người Bệnh PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Quản Lý Nguy Cơ Lâm Sàng Và An Toàn Người Bệnh PDF 

Đọc Sách Quản Lý Nguy Cơ Lâm Sàng Và An Toàn Người Bệnh PDF

image

image

Quản Lý Nguy Cơ Lâm Sàng Và An Toàn Người Bệnh

Bất chấp sự quan tâm rộng rãi và thường xuyên của công chúng đối với vấn đề an toàn của người bệnh trong hai thập kỷ qua, mức độ tổn hại có thể tránh được trong lĩnh vực y tế trên toàn thế giới vẫn ở mức cao.

Chính vì vậy, Đại hội đồng Y tế Thế giới đã chọn ngày 17 tháng 9 hằng năm là Ngày An toàn Người bệnh Thế giới, nhằm kêu gọi các quốc gia dành sự quan tâm và có những hành động cụ thể để giảm thiểu sự cố y khoa, hạn chế các tổn hại do chăm sóc y tế đối với người bệnh.

Quản lý nguy cơ lâm sàng và An toàn người bệnh là một tài liệu tham khảo vô cùng giá trị về an toàn người bệnh. Trong cuốn sách này, cả ba nhóm vấn đề chính: từ lý thuyết an toàn, dịch tễ học và các biện pháp can thiệp cụ thể đối với từng lĩnh vực mang tính xuyên suốt như an toàn sử dụng thuốc, an toàn phẫu thuật, kiểm soát nhiễm khuẩn cho đến vấn đề an toàn đặc trưng cho từng chuyên khoa, chuyên ngành với những vấn đề và giải pháp cụ thể. Cuốn sách này đặc biệt hữu ích cho các nhân viên y tế trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh hằng ngày.

Cuốn sách cũng cung cấp đầy đủ lý thuyết và số liệu dịch tễ học tổng thể về an toàn người bệnh cũng nhưcho từng lĩnh vực để các nhà quản lý có thể tham khảo và lập kế hoạch cụ thể cho những hoạt động can thiệp có ý nghĩa ở cấp khoa, phòng, cấp cơ sở khám, chữa bệnh và cấp địa phương, cấp chuyên ngành và cấp quốc gia.

Đây là kết quả và công sức quý báu của nhiều bác sĩ, nhà quản lý y tế trên khắp thế giới với mục đích nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc trong các dịch vụ y tế. Do đó, có thể coi đây là một công cụ giáo dục quan trọng, đặc biệt đối với các bác sĩ trẻ, để mở rộng kiến thức về rủi ro lâm sàng và tầm quan trọng của yếu tố con người trong chăm sóc sức khỏe.

Một số nhận xét từ chuyên gia:

“Tôi tin rằng việc xây dựng văn hóa an toàn người bệnh là điều cơ bản, và sự thay đổi trong hành vi nghề nghiệp sẽ trở nên hiệu quả khi kiến thức được chia sẻ và nhận thức về rủi ro được thấm nhuần bởi tất cả các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta cần bắt đầu đào tạo các thế hệ chuyên gia mới, cởi mở hơn với sự thay đổi và thúc đẩy văn hóa chăm sóc an toàn”

– Federico Gelli – Chủ tịch danh dự của Quỹ Sức khỏe Ý

0977.570.006