Bạn có thể đọc sách Lịch Sử 11 (Kết Nối) (Chuẩn) PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Lịch Sử 11 (Kết Nối) (Chuẩn) PDF 

Đọc Sách Lịch Sử 11 (Kết Nối) (Chuẩn) PDF

image

Lịch Sử 11 (Kết Nối)

Sách giáo khoa Lịch sử lớp 11 Kết nối tri thức theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ chính thức được sử dụng trong năm học 2023-2024.

Nội dung sách hướng đến mục đích tiếp cận và trình bày lịch sử theo các chủ đề chuyên sâu nhằm giúp học sinh khám phá, hiểu sâu và nhận thức được sự thú vị, hấp dẫn về kiến thức của lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc. Sách giáo khoa Lịch sử lớp 11 Kết nối tri thức gồm 7 chủ đề và 16 bài theo các chủ đề, một tập sách dùng trong cả năm học.

Chủ đề 1: Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

Chủ đề 2: Sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội

Chủ đề 3: Quá trình giành độc lập dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề 4: Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giành giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945)

Chủ đề 5: Làng xã Việt Nam trong lịch sử

Chủ đề 6: Một số cuộc cải cách trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)

Chủ đề 7: Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

0977.570.006