Bạn có thể đọc sách IC3 Spark – Máy Tính Thật Đơn Giản – Tập 1: Căn Bản Về Hệ Điều Hành (Tái Bản) PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách IC3 Spark – Máy Tính Thật Đơn Giản – Tập 1: Căn Bản Về Hệ Điều Hành (Tái Bản) PDF 

Đọc Sách IC3 Spark – Máy Tính Thật Đơn Giản – Tập 1: Căn Bản Về Hệ Điều Hành (Tái Bản) PDF

image

image

image

image

image

image

image

image

image

IC3 Spark – Máy tính thật đơn giản – Tập 1: Căn bản về hệ điều hành

Máy tính thật đơn giản

Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính: phần cứng, phần mềm, Hệ điều hành.

Các ứng dụng chủ chốt

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng các chương trình ứng dụng Microsoft Word, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint.

Cuộc sống trực tuyến

Cung cấp các kỹ năng làm việc khi trực tuyến trong môi trường Internet.

0977.570.006