Bạn có thể đọc sách IC3 – Đời Sống Trực Tuyến (Ấn Bản Mới 2018) – Tái Bản PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách IC3 – Đời Sống Trực Tuyến (Ấn Bản Mới 2018) – Tái Bản PDF 

Đọc Sách IC3 – Đời Sống Trực Tuyến (Ấn Bản Mới 2018) – Tái Bản PDF

image

image

image

image

image

image

image

IIG Việt Nam – Đại diện chính thức & duy nhất của tổ chức Khảo thí Certiport và Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ ( ETS) tại Việt Nam chuyên cung cấp các bài thi:

– Tin học quốc tế: MOS (Microsoft Office Specialist), IC3 (Internet and Computing Core Certification), ACA (Adove Certified Associate) , MTA (Microsoft Techonology Associate).

– Tiếng Anh quốc tế: TOEIC Speaking & Writing, TOEIC Listening & Reading, TOEIC Bridge, TOEFL ITP, TOEFL iBT, TOEFL Junior, TOEFL Primary, SAT, GRE… tại Việt Nam.

0977.570.006