Bạn có thể đọc sách IC3 – Các Ứng Dụng Căn Bản (Ấn Bản Mới 2018) (Tái Bản) PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách IC3 – Các Ứng Dụng Căn Bản (Ấn Bản Mới 2018) (Tái Bản) PDF 

Đọc Sách IC3 – Các Ứng Dụng Căn Bản (Ấn Bản Mới 2018) (Tái Bản) PDF

image

image

image

image

image

image

IIG Việt Nam – Đại diện chính thức & duy nhất của tổ chức Khảo thí Certiport và Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ ( ETS) tại Việt Nam chuyên cung cấp các bài thi:

– Tin học quốc tế: MOS (Microsoft Office Specialist), IC3 (Internet and Computing Core Certification), ACA (Adove Certified Associate) , MTA (Microsoft Techonology Associate).

– Tiếng Anh quốc tế: TOEIC Speaking & Writing, TOEIC Listening & Reading, TOEIC Bridge, TOEFL ITP, TOEFL iBT, TOEFL Junior, TOEFL Primary, SAT, GRE… tại Việt Nam.

0977.570.006