Bạn có thể đọc sách Hành Trình Vượt Qua Cái Chết Của Người Bị Tai Biến Mạch Máu Ở Thân Não (Song Ngữ Anh – Việt) PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Hành Trình Vượt Qua Cái Chết Của Người Bị Tai Biến Mạch Máu Ở Thân Não (Song Ngữ Anh – Việt) PDF 

Đọc Sách Hành Trình Vượt Qua Cái Chết Của Người Bị Tai Biến Mạch Máu Ở Thân Não (Song Ngữ Anh – Việt) PDF

image

image

image

image

image

image

image

Quyển sách này viết trên hiện thực bệnh tai biến của riêng tôi, từ lúc tôi ngã bệnh, cho đến tận bây giờ là sản hai năm, trong khi tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

“Tất cả chúng ta ai rồi cũng già chết
Rồi cũng hóa thân trong đất mà thôi
Tôi đã mải miết tìm nàng Sita
Trên những luống cày

Tất cả chúng ta ai cũng đều là
Đất, nước, lửa, gió
Tạo thành thân thể
Rồi gió sẽ bay lên trời
Rồi các thần này thành ra ngọn đóng
Chảy khắp Truộng đồng
Và thành cây cỏ

Thế là hết
Chỉ còn Đất, Nước, Lửa, Gió
Là thiên nhiên vô tận
Thân thể ta
Vô trụ xử giữa trần gian.”

Thông tin tác giả

Viên Trân

Sinh năm 1972 tại Gia Định. Công việc: Giảng dạy đại học, nghiên cứu và giảng dạy Văn hóa Ẩm thực Việt Nam. Nghiên cứu Văn hóa Trà Việt Nam. Người sáng lập Hương Trà Việt nơi giới thiệu, trao đổi kiến thức, nghệ thuật, văn hóa trà Việt Nam.

0977.570.006