Bạn có thể đọc sách Giáo Dục Thể Chất 8 (Kết Nối) (Chuẩn) PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Giáo Dục Thể Chất 8 (Kết Nối) (Chuẩn) PDF 

Đọc Sách Giáo Dục Thể Chất 8 (Kết Nối) (Chuẩn) PDF

image

Giáo Dục Thể Chất 8 (Kết Nối)

Giáo dục thể chất 8 Kết nối tri thức theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ chính thức được sử dụng trong năm học 2023-2024.

Với cách thể hiện phong phú và lôi cuốn, hình thức trình bày hấp dẫn và thân thiện, cuốn sách được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Các kiến thức trong sách sẽ đến với các em học sinh một cách tự nhiên, bắt nguồn từ thực tế đời sống và giúp các em biết cách giải quyết những vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 8 Kết nối tri thức gồm 3 Phần với các chủ đề, gồm các phần:

– Phần 1: Kiến thức chung

– Phần 2: Vận động cơ bản

– Phần 3: Thể thao tự chọn

0977.570.006