Bạn có thể đọc sách Giáo Dục Thể Chất 1 – Sách Giáo Viên (Bộ Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Giáo Dục Thể Chất 1 – Sách Giáo Viên (Bộ Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) PDF 

Đọc Sách Giáo Dục Thể Chất 1 – Sách Giáo Viên (Bộ Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) PDF

image

image

image

image

image

image

image

Chương trình Giáo dục phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 32/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 xác định các nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản là: giúp học sinh biết cách bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và giữ gìn vệ sinh; bước đầu hình thành các kĩ năng vận động cơ bản, thói quen tập luyện; tham gia tích cực các hoạt động thể dục thể thao nhằm phát triển các tố chất thế lực và tầm vóc con người, làm cơ sở để phát triển toàn diện và phát hiện năng khiếu thể thao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện công tác dạy học môn Giáo dục thể chất trong trường học theo chương trình nói trên và sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về viết sách giáo khoa môn Giáo dục thể chất theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn và phát hành cuốn sách Giáo dục thể chất 1 – Sách giáo viên. Đặc điểm nổi bật của cuốn sách này là: – Cuốn sách bám sát chương trình môn học theo hướng phát triển phẩm chất

và năng lực học sinh thông qua tập luyện, vui chơi và các hoạt động giáo dục trong – ngoài giờ học; vừa tuân thủ thông điệp chung của cả bộ sách là “Kết nối tri thức với cuộc sống”; vừa thể hiện được mục tiêu của phong trào thể thao Olympic là “nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn”. – Cuốn sách thiết kế theo hướng mở, vừa cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản, quan trọng nhất của môn học và quá trình dạy học, vừa dành quyền tối đa cho giáo viên sáng tạo, vận dụng các phương tiện và phương pháp giáo dục để phát triển thể chất, tinh thần và năng khiếu thể thao của mỗi học sinh. – Cuốn sách thiết kế theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, coi trọng và phát huy tối đa tính tự chủ, tự giác, tích cực trong tập luyện và vận dụng các bài tập vào thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu vừa phổ cập vừa nâng cao, mang đến sự vui tươi phấn khởi cho học sinh trong từng tiết học. . Cuốn sách gồm bốn phần, bao gồm phần mở đầu (hướng dẫn chung) và ba phần hướng dẫn dạy học nội dung cụ thể từng bài theo sách giáo khoa Giáo dục thể chất 1. Mỗi bài hướng dẫn dạy học thường có bốn mục: Mục tiêu, Chuẩn bị, Hướng dẫn tổ chức dạy học, Gợi ý đánh giá. Tuỳ điều kiện thực tiễn và đối tượng học sinh, giáo viên có thể linh hoạt phân chia nội dung từng tiết học cho phù hợp.

Vì vậy, giáo viên có thể tham khảo sách này và sách giáo khoa Giáo dục thể chất 1 để soạn bài cho từng tiết học và cho cả năm học, nhằm đạt được mục tiêu dạy học của mỗi bài học và mục tiêu dạy học của môn Giáo dục thể chất lớp 1. Hi vọng cuốn sách sẽ có những đóng góp nhất định, có ý nghĩa lâu dài đối với Công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông đang được triển khai. Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng, song chắc hẳn sách không thể tránh khỏi thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được góp ý của quý thầy cô và bạn đọc để cuốn sách ngày càng tốt hơn,

0977.570.006