Bạn có thể đọc sách Dược Học Cổ Truyền Toàn Tập – Bìa Cứng (Tái Bản 2023) PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Dược Học Cổ Truyền Toàn Tập – Bìa Cứng (Tái Bản 2023) PDF 

Đọc Sách Dược Học Cổ Truyền Toàn Tập – Bìa Cứng (Tái Bản 2023) PDF

image

image

image

image

image

image

image

Dược Học Cổ Truyền Toàn Tập – Bìa Cứng

Dược Học Cổ Truyền Toàn Tập là cuốn sách toàn thư về y học cổ truyền của giáo sư,bác sĩ Trần Văn Kỳ cho bạn đọc cái nhìn toàn diện về cổ truyền để nghiên cứu, áp dụng chăm sóc sức khỏe.

Cuốn sách gồm những phần chính như sau:

Phần 1: Giới thiệu đại cương về thuốc Y học cổ truyền, bao gồm: tên gọi, cách phân loại, đặc điểm và tính chất của thuốc, cách phối ngũ, những cấm kỵ trong dùng thuốc, liều lượng và các dạng thuốc thường dùng trên lâm sàng.

Phần 2: Giới thiệu hơn 250 vị thuốc thường dùng. Đối với mỗi vị thuốc đều có giới thiệu tính vị qui kinh của thuốc, tác dụng dược lý theo y lý cổ truyền (có phần trích dẫn theo Y văn cổ để tham khảo), kết quả nghiên cứu theo dược lý hiện đại, phần ứng dụng lâm sàng theo các tài liệu trong, ngoài nước và kinh nghiệm điề u tr ị của tác giả, liều dùng và chú ý.

0977.570.006