Bạn có thể đọc sách Đông Y Nội Khoa Và Bệnh Án PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Đông Y Nội Khoa Và Bệnh Án PDF 

Đọc Sách Đông Y Nội Khoa Và Bệnh Án PDF

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Ngoại cảm thời bệnh lấy Thương hàn luận và Học thuyết Ôn bệnh làm cơ sở lý luận, chủ yếu lây bệnh chứng, bệnh lý lục kinh vệ khí doanh huyết để tiến hành biện chứng thi trị.

Nội khoa tạp bệnh lấy Kim quỹ yếu lược và các tác phẩm đời sau có liên quan làm cơ sở lý luận, chủ yếu lấy bệnh chứng, bệnh lý của tạng phủ để xác định biện chứng thi trị.

Như vậy nội dung của ngoại cảm thời bệnh và nội khoa tạp bệnh với hàng loạt các vấn đề nguyên nhân gây bệnh, quá trình phát bệnh, bệnh lý biến hóa, đặc điểm lâm sàng, phân tích biện chứng, và phương dược phép trị v.v… trở thành cơ sở chỉ đạo chủ yếu trong lâm sàng.

0977.570.006