Bạn có thể đọc sách Đối Thoại Về Sức Khỏe Và Cuộc Sống Đạo Đức Và Giáo Dục PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Đối Thoại Về Sức Khỏe Và Cuộc Sống Đạo Đức Và Giáo Dục PDF 

Đọc Sách Đối Thoại Về Sức Khỏe Và Cuộc Sống Đạo Đức Và Giáo Dục PDF

image

image

image

image

image

image

image

image

Đối Thoại Về Sức Khỏe Và Cuộc Sống Đạo Đức Và Giáo Dục

Cuốn sách được trình bày dưới hình thức một cuộc đối thoại, trao đổi cởi mở và đầy trách nhiệm giữa ba chuyên gia uy tín ở ba lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Họ đã vượt qua rào cản về ngôn ngữ và những đặc thù của bối cảnh văn hóa, khoa học để cùng nhau thảo luận những vấn đề lớn mà nhân loại ngày nay đã và đang phải đối mặt như ung thư, HIV/AIDS, thụ tinh nhân tạo, bệnh trạng của văn minh vật chất,… Thông qua cuộc đối thoại này, ba chuyên gia còn chia sẻ những kiến thức, những giải pháp và những hiểu biết sâu rộng về sức khỏe và bệnh tật, giáo dục nhân sinh quan cũng như triết lí riêng của họ về ý nghĩa cuộc sống; đồng thời khám phá những vấn đề về đạo đức và những tác động của nó đối với con người; từ đó mong muốn hướng tới một tương lai văn minh, lành mạnh cho nhân loại, nơi mà khoa học, tâm linh và tinh thần nhân văn được kết hợp một cách hài hòa.

0977.570.006