Bạn có thể đọc sách Combo Sách Tiếng Anh 7 Think – Workbook + Student’s Book (Bộ 2 Cuốn) PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Combo Sách Tiếng Anh 7 Think – Workbook + Student’s Book (Bộ 2 Cuốn) PDF 

Đọc Sách Combo Sách Tiếng Anh 7 Think – Workbook + Student’s Book (Bộ 2 Cuốn) PDF

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Combo Sách Tiếng Anh 7 Think – Workbook +  Student’s Book (Bộ 2 Cuốn)

Sách Tiếng Anh 7 THiNK được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh (ban hành kèm theo Thông Tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo).

Sách Tiếng Anh 7 THiNK bao gồm các chủ đề phù hợp với độ tuổi thanh thiếu niên, mang tính thực tiễn và có tính cập nhật. Các hoạt động đa dạng trong bài học giúp học sinh phát huy vai trò chủ động, tích cực cũng như năng lực tư duy phản biện và tính sáng tạo. Bên cạnh việc phát triển các kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ cần thiết, sách Tiếng Anh 7 THiNK còn chú trọng đến việc định hình và nâng cao nhận thức, thái độ của học sinh về các giá trị nhân cách và giá trị bản thân.

Cùng với những nội dung chính trong bài học, sách Tiếng Anh 7 THiNK còn có phần mở rộng gồm:

Photostory – giúp học sinh tiếp cận môi trường học đa phương tiện và ngôn ngữ bản địa tự nhiên;

Culture – mở rộng kiến thức văn hoá của học sinh về Việt Nam và các nước trên thế giới, tăng sự hứng thú khá phá thế giới qua tiếng Anh;

CLIL – tạo điều kiện cho học sinh sử dụng tiếng Anh như một phương tiện hữu ích trong học thuật.

1. Tiếng Anh 7 Think – Workbook

2. Tiếng Anh 7 Think – Student’s Book

0977.570.006