Bạn có thể đọc sách Chuyển Đổi Số Hay Là Chết PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Chuyển Đổi Số Hay Là Chết PDF 

Đọc Sách Chuyển Đổi Số Hay Là Chết PDF

image

image

image

image

image

image

image

Chuyển Đổi Số Hay Là Chết

Nội dung “Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội cho Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng vượt lên trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhưng cũng là nguy cơ tụt hậu, bị bỏ lại ngày càng xa nếu chúng ta không quan tâm đến nó. Chuyển đổi số không đơn giản là qua trình số hóa và nâng cấp mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, mà là một bước ngoặt, tạo nên đột phá to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội.

Trong CHUYỂN ĐỔI SỐ HAY LÀ CHẾT, Nicolas Windpassinger đã phân tích hiện tượng chuyển đổi số từ công nghệ đến mô hình kinh doanh, từ các tổ chức am hiểu kỹ thuật sô đến các chiến lược, tất cả đều theo một phương pháp tinh tế và độc đáo mà ông đã phát triển. Trong cuốn sách này, ông cũng đưa ra đánh giá những tiềm năng và hứa hẹn của IoT, cũng như cách để chuẩn bị chiến lược chuyển đổi số một cách thành công cho tất cả các doanh nghiệp.

Bằng cách đó, “Chuyển đổi số hay là chết” đã mở ra một thế giới của các triển vọng và cho phép bạn thống trị thị trường của mình.”

0977.570.006