Bạn có thể đọc sách Chuyên Đề Học Tập Công Nghệ 11 – Công Nghệ Cơ Khí (Cánh Diều) (Chuẩn) PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Chuyên Đề Học Tập Công Nghệ 11 – Công Nghệ Cơ Khí (Cánh Diều) (Chuẩn) PDF 

Đọc Sách Chuyên Đề Học Tập Công Nghệ 11 – Công Nghệ Cơ Khí (Cánh Diều) (Chuẩn) PDF

image

image

image

image

image

image

image

Chuyên Đề Học Tập Công Nghệ 11 – Công Nghệ Cơ Khí (Cánh Diều)

Sách chuyên đề học tập Công nghệ – Công nghệ cơ khí lớp 11 Cánh diều theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ chính thức được sử dụng trong năm học 2023-2024.

Nội dung sách hướng đến mục đích giúp học sinh phát triển phẩm chất và năng lực. Các chuyên đề không chỉ kế thừa phát triển kiến thức trong phần nội dung cơ bản của môn Công nghệ 11 mà còn kế thừa, tích hợp kiến thức chuyên sâu, bổ ích, lí thú và thiết thực, giúp các em hình thành kĩ năng thực hành, kĩ năng vận dụng kiến thức đã học ở phần nội dung cơ bản vào giải quyết vấn đề thực tiễn. Sách chuyên đề học tập Công nghệ – Công nghệ cơ khí lớp 11 Cánh diều gồm 3 chuyên đề, một tập sách dùng trong cả năm học.

Chuyên đề 1: Dự án nghiên cứu lĩnh vực kĩ thuật cơ khí

Chuyên đề 2: Công nghệ CAD/CAM – CNC

Chuyên đề 3: Công nghệ in 3D

0977.570.006