Bạn có thể đọc sách Chat GPT Và 10++ Ứng Dụng AI Đình Đám PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Chat GPT Và 10++ Ứng Dụng AI Đình Đám PDF 

Đọc Sách Chat GPT Và 10++ Ứng Dụng AI Đình Đám PDF

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Chat GPT Và 10++ Ứng Dụng AI Đình Đám

Cuốn sách đưa ra những kiến thức mới về chatGPT – công cụ trí tuệ nhân tạo đang có sức hấp dẫn vô cùng lớn hiện nay. Trong cuốn sách này, tác giả giới thiệu về chatGPT và những tính năng cơ bản của nó, và những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo nói chung trong các lĩnh vực như sản xuất, y tế và chăm sóc sức khỏe, giáo dục. Tiếp theo, tác giả chỉ ra hơn 10 ứng dụng AI mạnh mẽ nhất hiện nay có thể liên kết với chatGPT, đồng thời hướng dẫn từng bước về cách liên kết để độc giả có thể làm theo dễ dàng nhất. Cuốn sách này hướng đến những người đang quan tâm đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo cho công việc và cuộc sống và đang tìm kiếm những công cụ trí tuệ nhân tạo phù hợp với công việc của mình.

0977.570.006