Bạn có thể đọc sách Cẩm Nang Sử Dụng Máy Tính Khoa Học Casio Fx-880BTG Thế Hệ Mới Lớp 6-12 PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Cẩm Nang Sử Dụng Máy Tính Khoa Học Casio Fx-880BTG Thế Hệ Mới Lớp 6-12 PDF 

Đọc Sách Cẩm Nang Sử Dụng Máy Tính Khoa Học Casio Fx-880BTG Thế Hệ Mới Lớp 6-12 PDF

image

image

image

image

image

image

image

Quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh thân mến!

Bắt đầu từ năm 2021, chương trình Giáo dục phổ thông 2018 áp dụng cho lớp 6 và vào năm 2022 áp dụng cho lớp 10. Sự đổi mới này ban đầu gây ra rất nhiều lúng túng cho các nhà quản lý giáp dục, phụ huynh và toàn xã hội. Các hoạt động trải nhiệm thực tế, các chuyên đề trong chương trình là những nét rất mới và không kế thừa được các kinh nghiejm có sẵn vì đây là lần đầu tiên thực hiện chương trình này.

Quyển sách Cẩm nang sử dụng máy tính khoa học Casio Fx-880BTG thế hệ mới Lớp 6-12 là tâm huyest của Ban lãnh đạo Công ty Bitex cùng Tiến sĩ Nguyễn Thái Sơn – Trưởng bộ phận nghiên cứu và Ứng dụng – Phòng phát triển Giáo dục – BITEX, nguyên trưởng khoa Toán Tin học – Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh ( 2000-2009), Nguyên Giám đốc – tổng biên tập nhà xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh (2009-2011).

Mặc dù chúng tôi rất cố gắng để quyển sách được hoàn thiện nhưng chắc vẫn còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục để quyển sách được tốt hơn và hữu ích hơn.

0977.570.006