Bạn có thể đọc sách Bài Tập Ngữ Văn 7 – Tập 1 (Cánh Diều) (Chuẩn) PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Bài Tập Ngữ Văn 7 – Tập 1 (Cánh Diều) (Chuẩn) PDF 

Đọc Sách Bài Tập Ngữ Văn 7 – Tập 1 (Cánh Diều) (Chuẩn) PDF

image

Bài Tập Ngữ Văn 7 – Tập 1 (Cánh Diều)

Sách giáo khoa Ngữ văn 7 (Cánh Diều) đã hướng dẫn các em cách đọc hiểu một số thể loại và kiểu văn bản, gồm văn bản văn học, văn bản nghị luận và văn bản thông tin. Sách giáo khoa còn hướng dẫn các em thực hành tiếng Việt, rèn luyện viết một số kiểu bài tự sự, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh và văn bản nhật dụng.

Để giúp các em học tập và rèn luyện Ngữ văn 7 một cách hiệu quả, tập thể tác giả đã biên soạn sách Bài tập Ngữ văn 7 (tập một, tập hai). Hệ thống các bài tập gắn với từng văn bản và các phần của mỗi bài học trong sách giáo khoa. Khi học mỗi văn bản, mỗi phần trong từng bài học lớn của sách giáo khoa, các em thực hành rèn luyện theo sách bài tập này để củng cố thêm những gì học trên lớp.

Trong Bài tập Ngữ văn 7, ngoài số câu hỏi, bài tập khó (chiếm khoảng 50%) lấy từ sách giáo khoa, chúng tôi còn bổ sung thêm nhiều câu hỏi và một số văn bản mới. Bài tập bổ sung nêu lên tình huống, các yêu cầu đọc, viết gắn với các thể loại và các kiểu văn bản đã học để các em luyện tập thêm.

Sách gồm hai phần: phần Bài tập và phần Gợi ý làm bài tập. Các em cần độc lập suy nghĩ, tìm tòi để thực hiện bài tập; không nên dựa hoàn toàn vào đáp án, gợi ý. Ở phần Gợi ý làm bài tập, chúng tôi chủ yếu chỉ cung cấp các ý tưởng chính, gợi ý cách thức tiến hành để giúp các em có thể tự giải bài tập.

Chúc các em sử dụng sách Bài tập Ngữ văn 7 một cách chủ động, tích cực và có hiệu quả.

0977.570.006